Goud! voor het schooljaar 2024-2025 is nu te bestellen!

Goud! is de eerste examentraining Nederlands voor havo 5 en vwo 6 die volop aandacht heeft voor taalsteunfeedbackevaluatie en reflectie. Leerlingen worden echt aan het werk gezet met het verbeteren van hun lees- en formuleervaardigheden.
De examentraining is motiverend, effectief en verrijkend.

Goud! bevat prikkelende (examen)teksten en is up-to-date, omdat uw leerlingen bij verschillende tekstsoorten al met vernieuwde examenvragen gaan oefenen.

Goud! is met het oog op de lespraktijk uitgedacht en ontwikkeld op basis van wetenschappelijk onderzoek (Van den Akker – Helder, 2023).


Examentraining

Bevat voor leerlingen een tekstboek, opdrachten- en uitwerkingenboek en een antwoordenboek.


Stappenplan

Leerlingen werken gestructureerd met behulp van stappenplannen.


Feedbacklegenda

Leerlingen krijgen hiermee taalondersteuning voor feedback, evaluatie en reflectie.


Handleiding

Docentenhandleiding met beschrijving van de lessen en de antwoorden.

© 2022-2024 Uitgeverij Helder Lesmateriaal | Privacy